Jak możemy Ci pomóc?

Ustawa o rachunkowości obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych nakłada na:

 1. spółki handlowe (osobowe i kapitałowe, w tym również w organizacji);
 2. osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie oraz spółdzielnie socjalne, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 EUR.

Przy prowadzeniu tej formy księgowości proponujemy:

 • przygotowanie polityki rachunkowości;
 • utworzenie planu kont dostosowanego do typu prowadzonej działalności;
 • prowadzenie wszystkich wymaganych przepisami ewidencji księgowych (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia);
 • rozliczenie właścicieli;
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • wypełnianie deklaracji podatkowych;
 • generowanie i wysyłanie sprawozdań finansowych.

Jest to księgowość uproszczona, polegająca na ewidencjonowaniu wszystkich osiągniętych przychodów i związanych z nimi kosztów. Z różnicy wylicza się dochód do opodatkowania wg skali podatkowej 17%, 32% lub podatkiem liniowym w wysokości 19%.

Ta forma prowadzenia ksiąg jest najbardziej popularna wśród podmiotów gospodarczych prowadzonych przez osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne i partnerskie, które nie przekroczyły w roku 2020 przychodów w wysokości 9 030 600 zł (2 000 000 EUR).

Dla podmiotów decydujących się na ten sposób dokumentowania zdarzeń gospodarczych w firmie, prowadzimy wszystkie dodatkowe ewidencje zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów:

 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia;
 • rozliczenia właścicieli;
 • wypełnianie deklaracji podatkowych PIT.

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania.

Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej na dany rok podatkowy, podatnik składa właściwemu naczelnikowi skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego wydaje decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego zgodną z załącznikami do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym.

Stawka zależy od:

 1. rodzaju i zakresu działalności,
 2. liczby pracowników,
 3. liczby mieszkańców mieszkańców w miejscowości, w której prowadzona jest działalność.

Ryczałt ewidencjonowany wiąże się z prowadzeniem ewidencji wszystkich przychodów, do których ma zastosowanie stawki procentowej, zgodnie z ustawą o zryczałtowanym podatku dochodowym, w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

Jeżeli podatnik prowadzi działalność, z której przychody opodatkowane są różnymi stawkami, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności.

Dla firm, które wybrały ten rodzaj prowadzenia dokumentacji księgowej, prowadzimy:

 1. ewidencję przychodów,
 2. wykaz środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Czynni płatnicy podatku od towarów i usług są zobowiązani do prowadzenia rejestrów VAT zakupów oraz rejestrów VAT sprzedaży.

Na podstawie danych uzyskanych z rejestrów VAT zostaje utworzony Jednolity Plik Kontrolny zwany w skrócie JPK_VAT. W nim zawarte są szczegółowe informacje o transakcjach gospodarczych przedsiębiorcy, które są przesyłane co miesiąc drogą elektroniczną do urzędu skarbowego.

Po szczegółowej weryfikacji dostarczonych do biura dowodów księgowych (faktury, raporty z kas fiskalnych, paragony, bilety, dokumenty celne) zostają sporządzone:

 • rejestry zakupów VAT;
 • rejestry sprzedaży VAT;
 • rejestry środków trwałych VAT;
 • rejestry transakcji wewnątrzwspólnotowych, eksportów i importów;
 • deklaracje VAT nieobjęte JPK_VAT, np. VAT-9M;
 • deklaracje VAT -EU;
 • deklaracje VAT-REF;
 • co miesiąc JPK_VAT.

W tym obszarze usług skupiamy się na:

 • sporządzaniu umów o pracę i umów cywilnoprawnych;
 • naliczaniu wynagrodzeń ze wszystkich tytułów;
 • prowadzeniu ewidencji wynagrodzeń;
 • rozliczaniu urlopów;
 • kontroli terminów upływu ważności badań lekarskich i szkoleń BHP;
 • rozliczaniu zwolnień lekarskich;
 • wypełnianiu wszystkich deklaracji i wysyłaniu ich drogą elektroniczną do ZUS;
 • korygowaniu i wyprowadzaniu zaległości wobec ZUS;
 • nadzorowaniu dokumentacji kadrowej – w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.

O podatkach

podatki

Wszystkie usługi

Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
Prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów
Prowadzenie rozliczeń w formie ryczałtu ewidencjonowanego
Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
Sporządzanie sprawozdań finansowych dla potrzeb banków
Analiza podatkowa firmy
Obsługa w zakresie płac i rozliczeń z ZUS
Rozliczanie podatku dochodowego CIT, PIT oraz podatku od towarów i usług VAT
Sporządzanie i wysyłanie VAT-REF
Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
Pomoc w zakładaniu firm i wyborze formy opodatkowania
Dostarczanie dokumentów do urzędów
Reprezentacja Klienta przed Urzędem Skarbowym i ZUS
Weryfikacja poprawności rozliczeń podatkowych
Wyprowadzanie zaległości

 

Znalezienie profesjonalnego podmiotu realizującego usługi księgowe może nie tylko zaoszczędzić dużo pieniędzy na podatkach, ale także czas poświęcony na samodzielne załatwienie wszystkich formalności. Jednak opłaca się przeprowadzić badania dotyczące znalezienia odpowiedniej osoby lub firmy, w przeciwnym razie można wydać więcej na księgowość, niż pierwotnie się zamierzało. Dlatego specjaliści z naszego biura są zainteresowani świadczeniem usług księgowych, które są nie tylko skuteczne, ale także przystępne cenowo.

Jako firma, funkcjonujemy na terenie miasta Szczecin, przy czym osiedle Bukowe lub Prawobrzeże, gdzie znajduje się nasze biuro – co warto podkreślić – zapewnia tu doskonały dojazd dla wszystkich zainteresowanych.

Nasze usługi księgowe pozwalają firmom podejmować mądre decyzje dotyczące ich finansów poprzez zrozumienie ich sytuacji finansowej. Dostarczamy informacje potrzebne osobom, firmom oraz przedsiębiorcom do zarządzania operacjami i procesami, planowania kroków prowadzących do osiągnięcia ich celów i mierzenia wydajności.

Nasze usługi księgowe obejmują budżetowanie, zarządzanie przepływami pieniężnymi, prognozowanie, raportowanie i obsługę rachunków biznesowych. Zapewniamy też prowadzenie ksiąg rachunkowych, ksiąg przychodów i rozchodów, rozliczanie podatku dochodowego CIT, PIT oraz podatku od towarów i usług VAT, pomoc w zakładaniu firm i wyborze formy opodatkowania itd. Dokładamy wielu starań aby atmosfera sprzyjała planowaniu przyszłości biznesu i wymyślaniu rozwiązań bieżących problemów.

Wszystkie wymagane dane finansowe przekazujemy podczas spotkań z klientami, zapewniając przy tym każdemu kopię. Dzięki zespołowi ekspertów z doświadczeniem w zarządzaniu finansami, podatkami, księgowością i pokrewnymi dziedzinami nasza firma może świadczyć stosowne usługi księgowe ułatwiające zarządzanie finansami, niezależnie od tego, czy jest się klientem indywidualnym, czy biznesowym.

Naszym celem jest ułatwienie wszystkiego po stronie klienta, jednocześnie upewniając się, że nie będzie mieć żadnych problemów prawnych z organami podatkowymi w przyszłości. Dzięki naszym usługom ma się gwarancję kompleksowego zarządzania finansami.

W tych trudnych ekonomicznie czasach firmy powinny bardziej martwić się o poprawę przepływu środków pieniężnych, maksymalizację wartości swoich aktywów i upewnienie się, że są wolne od spraw związanych z podatkami. Sprawdzona i profesjonalna księgowość jest tutaj podstawą funkcjonowania.

Najczęściej audyt może być niemiłą niespodzianką zarówno dla osób fizycznych, jak i firm, co może być wywołane spóźnionymi złożeniem wniosków. Nasza firma może tu pomóc, upewniając się, że wszystkie sprawy związane z podatkami są prowadzone efektywnie, a co za tym idzie, unikając kontroli podatkowych.

Niezależnie od tego, czy jest się klientem indywidualnym, czy komercyjnym, nasza firma oferująca księgowość może być pomocna w zarządzaniu Twoimi podatkami, upewniając się, że są one opłacane we właściwym czasie. Dzięki świadczonym przez nas usługom możesz mieć pewność, że nasi doradcy podatkowi będą zwracać szczególną uwagę na wszystkie kwestie związane z podatkami.

Zajmowanie się zwrotami z podatku obrotowego może być skomplikowanym zadaniem dla jednej osoby, zwłaszcza dla kogoś, kto nie ma wiedzy na temat tego, jak to działa. Z tego też powodu firma świadcząca usługi księgowe taka jak nasza jest tutaj, aby wyciągnąć pomocną dłoń.

Pomożemy w przetwarzaniu deklaracji podatkowych, upewniając się, że ryzyko jest złagodzone i zgodne z wymogami sprawozdawczymi państwa. Większość ludzi pomyśli, że sprawozdania finansowe są przeznaczone tylko dla korporacji lub firm. W rzeczywistości jednak nawet osoby fizyczne będą tego potrzebować, w szczególności w celu obliczenia wartości netto i aktualnej sytuacji finansowej, które będą potrzebne w różnych przypadkach, na przykład przy składaniu wniosku o pożyczkę.

Choć szablony często dostępne są online, zalecamy skorzystanie z naszych usług w celu bardziej kompleksowego przygotowania takich zestawień, dając gwarancję ich dokładności.

Przygotowywanie podatków nie jest czymś, od czego można uciec, więc robienie tego rok po roku może być kłopotliwe nawet dla doświadczonego rozliczenia podatkowego. Niektóre elementy mogą przez to zostać pominięte, co może doprowadzić do problemów. Najlepszym sposobem, aby zapobiec tego typu sytuacjom, jest zatrudnienie właściwej oferującej profesjonalną księgowość.

Jeżeli szukasz firmy księgowej, będąc na terenie miasta Szczecin, to zapraszamy na osiedle Bukowe lub inaczej Prawobrzeże, gdzie można znaleźć nasze biuro.

Świadczymy usługi księgowe dla osób prywatnych, firm i przedsiębiorstw od wielu lat, które odpowiednio przygotowały nas na wszystko, co jest w stanie stanąć nam na drodze. Poświęcamy czas, aby przejrzeć każdy szczegół dokumentów dotyczących rozliczenia podatkowego, aby upewnić się, że wszystko jest wykonane właściwie.